Funkčný tréning (Crossfit)

Funkčný tréning je cvičenie, v ktorom sa učíš ovládať svoje telo vo všetkých troch rovinách pohybu, tak aby sa zapojil čo najväčšie množstvo pracujúcich svalov s dôrazom na správne držanie tela. Treba si vytvoriť takú skladbu cvikov, ktorá ti pomôže vykonávať bežné, denné či športové aktivity s vyššou výkonnosťou a s nižším rizikom úrazu. Kvalitný funkčný tréning výrazne stimuluje pohybové schopnosti, vedie k vyššej svalovej rovnováhe, pozitívne napomáha kĺbovej stabilite a veľkou mierou prispieva k prevencii zranení pohybového aparátu.

3 roviny pohybu crossfit

Funkčný tréning – výhody

Jedna z hlavných výhod funkčného tréningu je cvičenie pohybu v troch rovinách: (sagitálna, frontálna a trasversálna rovina). Takýto pohyb je tvojmu telu prirodzenejší než pohyb a cvičenie iba v jednej rovine, ku ktorému dochádza pri tréningu na izolovaných strojoch vo fitkách. Vzhľadom na konštrukciu stroja sa prevažne jedná o pohyb v jednej rovine bez zapojenia stabilizačného svalstva.

Funkčný tréning sa zameriava na tréning pohybu, nie svalovej skupiny.

funkčný tréning

Pri chôdzi, behu, zdvíhaní bremena, hode, či kope do lopty využíva človek veľký rozsah pohybu, zahŕňajúci zrýchlenie, spomalenie a stabilizáciu svalových skupín a to vo všetkých troch rovinách pohybu. Centrálna nervová sústava zodpovedá za svalovú činnosť, kedy nevníma pohyb iba ako individuálnu činnosť svalovej skupiny, ale vníma ju ako komplex aktivít. Paul Check, jeden z jeho zakladateľov, rozdelil funkčný tréning do 6 základných skupín, ktoré vytvoril podľa činnosti pravekých ľudí. Ťah, tlak, rotácia, drep, výpad a predklon.

Aké typy funkčného tréningu rozlišujeme?

Z hľadiska technickej náročnosti tréning je rozdelený na dva typy. Výkonnostne funkčný tréning, a na zdravotne funkčný tréning.

Existuje niekoľko foriem funkčného tréningu, ktoré rozlišujeme podľa používaných pomôcok. Skupinové lekcie, kde sa využívajú k tréningu pomôcky typu TRX, bosu, Kettlebell, sa v oblasti fitness pomaly rozrastajú. Názov takejto lekcie je prevažne podľa využívanej cvičebnej pomôcky. Výnimkou nie je ani kombinácia dvoch a viacerých funkčných náradí v jednom tréningu.

trx

V ďalšom článku sa budeme rozoberať aký prínos má výkonnostne funkčný a zdravotne funkčný tréning a formami funkčného tréningu. (D. Šesták – Kondičný tréner)

Dávid Šesták kondičný tréner

Dávid Šesták

Kondičný tréner

Príspevky

príspevky